Pascal Nicolay
47, Bibliothécaire-Documentaliste gradué, Ettelbréck
Pascal Nicolay
- Bibliothécaire-Documentaliste gradué an der Bibliothèque Nationale
- Gemengerotsmember
- President vun der "Commission de l'intégration des Etrangers"
- President vun der "Commission de la Sécurité du Citoyen"
- Comitésmember vum Pattonmusée an der Ettelbrécker Bibliothéik

Fir den Image de marque vun Ettelbréck ze verbesseren  an di perséinlech Identifikatioun vun allen Awunner mat hirer Stad ze fërderen huet de Pascal Nicolay an de leschten 12 Joer als  Gemengerotsmember – zesumme mat senge jeeweilegen Comitéskollegen – eng Bibliothéik gegrënnt, de Pattonmusée ausgebaut, de Sentier urbain touristique erschaf, a verschidde Festivitéiten mat organiséiert.

Als President vun der Secherheets- an Intergratiounskommissioun huet hien vill Verantwortung iwerholl. An däer Richtung fiert hien och weider.