CSV Ettelbréck um Néijoerspatt

Haut wäre mir op der CSV Neijoerschreceptioun . Als Ekipp hunn mir schon 2017 gewonn an esou soll et och dëst Joer sinn. An och op nationalem Niveau hunn mir genuch Chantieren ewéi z.B. den Logement, der qulitativer Educatioun, enger nohalteger Ëmweltspolitik, der Energiekris an och Perspektive fir d‘Zukunft.
Fir eis ass et kloer dat mir als CSV eng Vollekspartei sinn, mee dat dëst leider net ëmmer gesinn gëtt, dat mir als Partei aus engem Mond schwätzen mussen an dat mir weiderhin d‘Suergen héieren, eescht huelen an och no alternative Léisunge sichen mussen.
Mir sinn nach a kengem Walkampft, mir sinn an der Preparatioun, ouni eng Egopolitik ze bedreiwen, mee eng Politik fir d‘Bierger a Biergerinnen vu Lëtzebuerg.
No um Bierger. No un de Suergen an no un der Politik. Eng Politik ouni eidelen Verspriechen